PL | +48 888 838 848 - IT | +39 366 34 39 331 office@biznes.center

Swatanie Biznesowe.
Wiele firm na rynku międzynarodowym oferuje produkty podobne do Swatania Biznesowego (Kojarzenia Biznesowego Firm).
W zależności od źródła zlecenia osoby takie nazywane są różnie  buying agent, selling agent czy też sourcing agent.
Działają najczęściej na zlecenie firm pochodzących z rozwiniętych państw, które poszukują tanich produktów najczęściej z krajów regionu EMEA (kraje leżące na obszarze Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki). Rzadziej obsługują odwrotny kierunek – wyszukanie potencjalnych kontrahentów dla producentów chcących poszerzyć swoje rynki zbytu.
Firmy takie mają najczęściej swoje siedziby lub oddziały ulokowane na terytorium wybranego kraju regionu EMEA.
W oparciu o liczne analizy i badania rynkowe wyszukują producentów, których produkty odpowiadają głównie kryteriom cenowym wyznaczonym przez zachodnie korporacje. Opłaty pobierane przez takie firmy zazwyczaj dopasowane są do danego rynku i sięgają od 1,5% do nawet 30% wartości kontraktu. Ponadto w celu rozpoczęcia współpracy z taką firmą należy dokonać najczęściej dodatkowej opłaty zwyczajowo na kwotę nie mniejszą niż 500$, bez znaczenia jest skutek działania zatrudnionej firmy.

Powyższe kryteria finansowe mogą stanowić ogromną przeszkodę dla większości polskich przedsiębiorstw.0010396441Y-849x565

Kolejną barierą poza wysokimi kosztami współpracy z podobnymi firmami jest skala działania. Z uwagi na nastawienie na wielomilionowe kontrakty usługi takich firm
nie są dostępne dla drobnych przedsiębiorców. Firmy oferujące produkty w wysokiej jakości, z uwagi na niewłaściwy target również nie znajdują się w kręgu zainteresowań.

Wychodząc Naprzeciw Polskim Przedsiębiorcom chcącym wejść na rynek brytyjski firma drozd.biz opracowała nowatorski produkt, nie posiadający swoich odpowiedników
na teraźniejszym rynku.
Usługa - Swatanie Biznesowe - może stać się doskonałym narzędziem niskobudżetowego badania, a następnie wejścia na rynek w Wielkiej Brytanii.
Za nieporównywalnie mniejsze nakłady finansowe przedsiębiorca otrzymuje fachową pomoc w odnalezieniu potencjalnych klientów, a następnie w trudnym procesie negocjacyjnym. Dodatkowo firma drozd.biz przeprowadzi wstępną analizę rynku w UK pod kontem zapotrzebowania na produkty lub usługi zgłaszającego się klienta. Całość usług, w ramach swatania biznesowego, przygotowanych przez drozd.biz  ma za zadanie maksymalizować zyski klienta przy jak najmniejszym nakładzie jego środków oraz czasu.

 

 

Specjalista ds. Rozwoju Klienta na Rynki Zagraniczne Drozd.biz

Sylwester Szakalicki | www.drozd.biz 
28.11.2014| Mały ZUS i Podatki na Facebooku 
Optymalnie w Biznesie i Domu na Facebooku

%d bloggers like this: