PL | +48 888 838 848 - IT | +39 366 34 39 331 office@biznes.center

Czy Twoim zdaniem wysokość podatków w Polsce jest prawidłowa i czy są one przeznaczane na odpowiednie cele?

                 Podatki według definicji to świadczenia pieniężne na rzecz państwa lub innej osoby publiczno-prawnej. Mają charakter przymusowy, powszechny, bezzwrotny i nieodpłatny, pobierane są na podstawie przepisów prawnych, określających warunki, wysokość oraz terminy płatności tych świadczeń. Beniamin Franklin, amerykański polityk żyjący XVIII wieku powiedział, że  „.Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki”.

Wysokość stawek podatków w Polsce jest dość zróżnicowana. Pomijając stawkę zwolnioną, podatki zaczynają się od 1% za sprzedaż praw majątkowych i kończą na 75% sankcyjnej stawce podatku, stosowanej w sytuacji zatajenia przychodów, których dopatrzy się właściwy organ podatkowy. Nietrudno zauważyć jak ogromna jest przepaść pomiędzy wysokością najniższego i najwyższego podatku. Należy zastanowić się z czego to wynika i czy wysokość podatków w Polsce jest prawidłowa?

Poza najniższym i najwyższym podatku opisanym przeze mnie powyżej płacimy również szereg innych podatków, praktycznie za wszystko. Istnieje podział podatków na  bezpośrednie i pośrednie. Bezpośrednie to te, które płacimy bezpośrednio organowi podatkowemu np. prowadząc  działalność gospodarczą i uzyskując dochody rozliczymy się z Urzędem Skarbowym, pod który terytorialnie podlegamy. Podatek pośredni płacimy nabywając różne dobra lub usługi i jest on wliczonych w ich cenę.

Zarówno podatki bezpośrednie jak i pośrednie w Polsce są w mojej opinii zbyt wysokie. Podatek VAT (podatek od towarów i usług) w Polsce w porównaniu do innych krajów Europy jest bardzo wysoki. Szczególnie jeśli mówimy o podstawowych dobrach.

                  W 2011 roku podatek VAT w Polsce został podniesiony z 22% do 23%. Podwyższanie podatków ma na celu uzyskanie większych wpływów do budżetu państwa, a ustawodawca zakłada, że jeśli podniesie podatki, to w budżecie znajdzie się więcej pieniędzy. Rzeczywistość i liczby pokazują, że jest  inaczej o czym świadczą chociażby dochody budżetu państwa w 2013 roku, które według Ministerstwa Finansów wyniosły o 8 443,9 mln zł mniej niż rok wcześniej.

Wysokość wpływów z podatków w odniesieniu do ich wysokości opisuje krzywa Laffera (ryc.1), która pokazuje bardzo prostą zależność – im mniejsze są podatki, tym większe są z nich wpływy. Zastosowanie krzywej Laffera w praktyce w roku 1925 w Stanach Zjednoczonych poprzez obniżenie najwyższej stawki podatku od osób fizycznych z 73% do 25% dało spektakularne efekty w postaci wzrostu dochodów budżetowych z tytułu tego podatku z 719 milionów dolarów w roku 1921 do ponad 1 miliarda dolarów w  roku 1929.

 1 laf

               Ryc.1   Krzywa Laffera, 

W Polsce zastosowano podobne działania z podatkiem akcyzowym od wyrobów spirytusowych. Podwyżki stawek akcyzy na wyroby spirytusowe w latach 1999–2001 przyczyniły się do obniżenia dochodów budżetu państwa z tego tytułu, natomiast obniżka akcyzy w roku 2002 skutkowała zwiększeniem przychodów. Z kolei wzrost stawek akcyzowych na wyroby tytoniowe spowodował spadek dochodów akcyzowych i przyczynił się do wykorzystania wyrobów tytoniowych z przemytu.

Wysokość stawek VAT w Polsce zależności od dóbr i usług jest bardzo różna. Mając do wyboru VAT w wysokości 23%, 8%, 7%, 5%, 4%, stawki zerowej i zwolnionej, nasz ustawodawca nakłada najwyższą stawkę na ubranka dziecięce, na trumny natomiast jest to 8%. Przykład ten jest bardzo szokujący, można odnieść wrażenie, że niektóre z podatków zostały nałożone w sposób nieprzemyślany i sprzeczny z polityką prorodzinną państwa. Te same ubranka w Wielkiej Brytanii objęte są stawką zerową, podobnie jak większość produktów spożywczych, które w Polsce podlegają stawce 5%, a stawką zerową objęte są głównie produkty eksportowane, więc w praktyce nie oznacza to korzyści dla przeciętnego konsumenta.

Warto również zauważyć, że analiza krzywej Laffera pokazuje, iż zbyt wysokie podatki przyczyniają się do ukrywania dochodów przez obywateli bądź ich „przenoszenia” do innych krajów, w których system podatkowy jest dla podatnika korzystniejszy. Szczególnie dotyka to przedsiębiorców, którzy uciekają do innych krajów, tych bardziej przyjaznych podatkowo. Koszty prowadzenia działalności gospodarczej takie jak podatki czy składki odprowadzane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wzrastają w Polsce z roku na rok, a co za tym idzie jeśli pracodawca chce zatrudniać pracowników, musi liczyć się z wysokimi kosztami jakie poniesie.

                    Kwota zwolniona z podatku dochodowego w Polsce w 2014 roku wynosiła 3091 złotych rocznie, co oznacza, że dochód pracownika mógł wynosić maksymalnie 257,58 zł miesięcznie żeby nie zapłacić podatku. Dla porównania w Wielkiej Brytanii kwota ta wynosiła w roku 2014 aż 10 tysięcy funtów w skali roku, co oznacza, że Brytyjczyk, może zarobić 833 funty miesięcznie i podatku nie zapłaci. Anglik zarabiając miesięcznie ok. 4,5 tysiąca złotych nie musi martwić się o podatek. Dlatego jest zatrudniony przez swojego pracodawcę legalnie, nie ukrywa swoich dochodów, nie wyjeżdża za granicę, a zarobione pieniądze wydaje w kraju, w którym mieszka.  

Przyjrzyjmy się również wydatkom, na jakie przeznaczane są pieniądze podatników. W Polsce z podatków utrzymywane są służby porządku i bezpieczeństwa publicznego a także bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego niezbędne do funkcjonowania państwa, utrzymywana jest administracja rządowa i samorządowa. Z podatków opłacane są wydatki publiczne takie jak emerytury, renty, ochrona zdrowia, sport, edukacja, budowa dróg i kolei . Do tej listy należy dopisać również dług publiczny. Każdy z tych wydatków jest ważny, przyjrzyjmy się kwotom, które są na nie przeznaczane.

Fundacja Obywatelskiego Rozwoju, która powstała w 2007 roku z inicjatywy Leszka Balcerowicza publikuje co roku „Rachunek od państwa Rzeczpospolita Polska za wydatki” (ryc. 2), w którym wskazuje ile pieniędzy przypadających na jednego mieszkańca zostało wydanych w ubiegłym roku i na co.    

 11

                                                              
                Ryc. 2    Rachunek od Państwa przypadający na osobę.

Analizując rachunek za rok 2013 widzimy, że najwięcej pieniędzy zostało wydanych na emerytury z ZUS i KRUS, wszelkiego rodzaju dodatki do rent i emerytur oraz zasiłki. Jest to aż jedna trzecia całej kwoty. Trudno w tym przypadku „zabierać” emerytom i rencistom, jednak należałoby zastanowić się nad tym, co można zmienić w przypadku zasiłków socjalnych.

Faktem jest, że te zasiłki w Polsce nie należą do najwyższych, przy czym często stanowią minimum, które wystarcza np. bezrobotnemu na przeżycie, jednocześnie dezaktywizując go zawodowo na czas pobierania zasiłku. Znane są też przypadki pobierania wyżej wspomnianego zasiłku przy jednoczesnym podjęciu nielegalnego zatrudnienia, co jest podwójną szkodą dla budżetu Państwa.

Następna pod względem ilości przeznaczanych środków publicznych jest edukacja, ochrona zdrowia oraz tory, drogi i transport. Trudno zakwestionować słuszność wydatków na służbę zdrowia biorąc pod uwagę jej słabą kondycję. Natomiast w przypadku wydatków na edukację, a konkretnie na szkolnictwo wyższe istnieją rozwiązania, które będą korzystne dla budżetu państwa bez  strat dla młodych ludzi, którzy chcą kontynuować naukę.

 Na edukację przeznaczono łącznie wg rachunku 2200zł przypadających na jednego podatnika. W roku akademickim 2013/2014 na polskich uczelniach studiowało 1 549 tys. studentów. To o 127 tys. mniej niż rok wcześniej. Coraz więcej młodych ludzi rezygnuje ze studiów, na rzecz pracy zawodowej, a mimo tego uczelnie państwowe uruchamiają mało popularne kierunki studiów, na które rekrutują coraz mniej osób. Absurdalne jest także uruchamianie i opłacanie kierunków pokrewnych z tymi, które już funkcjonują, zwłaszcza w przypadku studiów humanistycznych. Dla przykładu wiele uczelni uruchomiło w ciągu ostatnich 2 lat kierunek „Kognitywistyka”, która jest nauką o możliwościach poznawczych człowieka i jest ściśle związana z Filozofią. Bazując na tym przykładzie, uważam, że kierunki pokrewne nie powinny być uruchamiane przez uczelnie wyższe, co nie generowałoby dodatkowych kosztów związanych z edukacją. Natomiast kierunki, które cieszą się znikomym zainteresowaniem powinny być uruchamiane na przykład co dwa lata, co także przyczyniłoby się do zmniejszenia wydatków w tym obszarze.

Z pozostałych wydatków ujętych w rachunku na sport przeznaczana jest znikoma ilość budżetu. Ministerstwo Sportu i Turystyki ma za zadanie popularyzować sport, tworzyć  programy mających na celu wyszkolenie zawodników do udziału w zawodach w różnych dziedzinach. Wyżej wymienione Ministerstwo alarmuje, że w ciągu dekady podwoiła się liczba dzieci z nadwagą, co jest dużym problemem, który może nieść za sobą kolejne wydatki na przestrzeni najbliższych lat związane np. ze służbą zdrowia. Brak wiedzy na temat bardzo ważnej roli w życiu młodego człowieka jaką pełni regularna aktywność fizyczna można traktować jako pewnik problemów zdrowotnych w dorosłym życiu.

Wydatki z budżetu państwa przeznaczane na sport powinny wzrosnąć przynajmniej kilkukrotnie, co mogłoby się odbyć kosztem ograniczenia wydatków na administrację publiczną. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że od 2011 do 2013 roku przybyło w Polsce około 7 tys. nowych urzędników. Tym samym w roku 2013 liczba urzędników w Polsce sięgnęła 443,1 tys. Z kolei na przestrzeni ostatnich 25 lat liczba ta wzrosła niemal trzykrotnie – w roku 1989 wynosiła 160 tys. Zmniejszenie liczby urzędników oraz maksymalna automatyzacja pracy urzędów pozwoliłaby na zaoszczędzenie wielu środków, które mogłyby zostać wykorzystane na inne cele, albo chociażby przyczynić się do zmniejszenia podatków.

 

 

Bibliografia:

1)      http://www.ustawa-podatkowa.pl/rozliczenie-podatku/Podatek

2)      http://oszczedzanie.biz/blog/ile-wynosi-podatek-vat-dla-roznych-produktow/

3)      http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/wplywy;z;vat;jeszcze;nigdy;
          nie;byly;tak;niskie;rzad;sie;mylil,69,0,1477189.html

4)      http://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/696439,Opodatkowanie-dochodow-z-nieujawnionych-zrodel-zmiany-od-2015-roku.html

5)      http://pl.wikipedia.org/wiki/System_podatkowy_w_Polsce

6)      https://www.gov.uk/vat-rates

7)      https://www.gov.uk/rates-and-thresholds-for-employers-2014-to-2015

8)      http://pl.wikipedia.org/wiki/Stawki_podatkowe_w_Europie

9)      http://www.bankier.pl/wiadomosc/Podatki-w-Polsce-11-razy-gorzej-niz-w-Niemczech-3076984.html

10)   http://pl.wikipedia.org/wiki/Forum_Obywatelskiego_Rozwoju

11)   http://prawolaffera.pl/co-to-jest-prawo-laffera/

12)   http://www.for.org.pl/pl/a/3022,Rachunek-od-panstwa-za-wydatki-w-roku-2013

13)   http://www.bankier.pl/wiadomosc/Szkolnictwo-wyzsze-coraz-drozsze-a-studentow-coraz-mniej-7224087.html

14)   http://eurosport.onet.pl/zimowe/lyzwiarstwo/czy-pieniedzy-na-sport-zawsze-bedzie-za-malo/09bxf

15)   http://www.msport.gov.pl/article/stop-zaledwie-co-piaty-gimnazjalista-uprawia-sport-godzine-dziennie

 

%d bloggers like this: